The Convergence of Theology
Tác giả: Daniel Kendall, SJ, Stephen T. Davis
Ký hiệu tác giả: KA-D
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004643
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích