Conférences de Notre - Dame de Paris
Tác giả: P. Henri-Dominique Lacordaire
Ký hiệu tác giả: LA-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011663
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1884
Khổ sách: 16
Số trang: 398
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích