Đời sống tâm linh
Phụ đề: Toma, Gioan Thánh Giá, Têrêxa Avila, Vaticano II, Các thần bí gia hiện đại
Nguyên tác: Spiritual Theology
Tác giả: Jordan Aumann, OP
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001577
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006247
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006248
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 9: Những phương thế giúp tăng trưởng tâm linh 1
Các nhiệm tích 11
Việc lành phúc đức 41
Cầu xin 47
Chương 10: Các nhân đức đối thần 65
Đức tin- Ơn thông hiểu 80
Ơn minh luận 85
Đức cậy- Ơn kính sợ 89
Đức ái- Ơn khôn ngoan 101
Chương 11: Các nhân đức luân lý 115
Đức khôn ngoan- Ơn chỉ giáo 126
Đức công bằng- Ơn sùng hiếu 132
Đức tiết độ- Ơn kính sợ 156
Đức can đảm- Ơn dũng cảm 171
Chương 12: Các cấp bậc cầu nguyện 185
Khẩu nguyện- Tâm nguyện 196
Cầu nguyện bằng tình cảm 206
Cầu nguyện đơn giản 211
Cầu nguyện chiêm niệm 216
Cầu nguyện an tĩnh 227
Cầu nguyện kết hiệp 232
Cầu nguyện tận hiệp 238
Cầu nguyện kết hiệp siêu biến 248
Chương 13: Những trợ giúp tăng trưởng tâm linh 255
Kiểm điểm lương tâm 269
Ước muốn nên trọn lành 274
Tuân theo ý Chúa 278
Trung tín với ơn Chúa 284
Chương trình sinh hoạt 290
Đọc sách thiêng liêng 295
Tình bạn thánh thiện 297
Việc linh hướng 300
Chương 14: Biện phân thần khí 329
Các loại thần khí 348
Các hiện tượng tâm sinh lý 369
Những hiện tượng thần bí lạ thường 383