Les merveilles de l'amour miséricordieux
Phụ đề: Le Dessein de Dieu
Tác giả: Abbé Paul
Ký hiệu tác giả: PA-A
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004483
Nhà xuất bản: Saint Michel
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 408
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích