Pour une initiation chrétienne
Tác giả: Direction parisinne de l'enseignement religieux
Ký hiệu tác giả: DIR
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011700
Nhà xuất bản: Grain de Sénevé
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích