Cỏ dại ven đường
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1-2-3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003447
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích