Niềm hy vọng giữa chúng ta
Tác giả: Pietro Rossano
Ký hiệu tác giả: RO-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013644
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức Hồng Y Chủ Tịch Văn Phòng Liên Lạc các Tôn giáo Bạn, Tòa Thánh Rôma 7
1. Hiện tượng Kitô giáo  
Đức Giêsu Kitô 15
Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô 23
Lịch sử ơn cứu độ trước Đức Giêsu Kitô 30
Lịch sử ơn cứu độ sau Đức Giêsu Kitô 39
2. Lẽ không ngoan Kitô giáo  
Lẽ khôn ngoan của người Kitô hữu 53 
Sách dạy lẽ khôn ngoan trong Kitô giáo 55
Mầu nhiệm về Thượng đế (Thiên Chúa) 58
Mầu nhiệm về các cuộc sáng tạo 62 
Sự cao quý và cái khốn cùng của con người 65
Mầu nhiệm ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô 69
Chúa Thánh Linh và ơn cứu độ của mọi người  75 
Mầu nhiệm về Hội thánh 79
Các Bí tích mang ơn cứu độ 86 
Với anh chị em ngoài Kitô giáo  90
Đời sống vĩnh cửu 92
3. Đời sống Kitô hữu  
Kitô hữu là ai?  99 
Tâm hướng của Kitô hữu 102
Quy tắc hành động của lý trí và lương tâm 106
Những bậc sống Kitô hữu 109
Những nguồn sống của Kitô hữu 112
Kitô hữu ngỏ lời cùng Thiên Chúa 118
Cách xử thế của Kitô hữu 124