Theology and Sanity
Tác giả: Frank J. Sheed
Ký hiệu tác giả: SH-F
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003714
Nhà xuất bản: Ignatius Prees
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích