Valeurs chrétiennes de l'art
Tác giả: Marie-céline Laurent
Ký hiệu tác giả: LA-M
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011982
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 17
Số trang: 123
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích