Sống đạo với thời đại
Tác giả: Hoành Sơn Hoàng Sĩ Quý, SJ
Ký hiệu tác giả: HO-Q
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007610
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007615
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của nhà xuất bản 5
1. Với khoa học mới, cần đổi mới nhiều quan niệm triết thần 7
2. Thế giới do ngẫu nhiên hay sáng tạo 31
3. Khỉ thành người không do tiến hóa 43
4. Trên đà tiến hóa, loài người sẽ đi về đâu? 55
5. Cứu độ ngoài hành tinh và trong các tôn giáo 65
6. Môi sinh và năng lượng trên thực đơn sống đạo... 92
7. Từ thần học lưỡng quyền đến thần học nam nữ tính bù trừ Balthasar 106
8. Bài học từ số phận một Dòng Tên nữ 121
9. Một tạo thế quan mới cho những giải đáp sinh đức 134
10. Vatican II: ngược dòng và xuôi dòng 149
11. Tương tác Lời Chúa – lời người 163
12. Đâu mới là một xã hội học tôn giáo đúng nghĩa 187
13. Có một tâm lý học thiêng liêng? 197
14. Về một nhà tư tưởng Công giáo lớn 213
15. Về giáo dục học đường 224
16. Từ Da Vinci Code đến Cloner le Christ 237
17. Thánh Giuse thuộc Cựu Ước hay Tân Ước? 252
18. Từ khổ nghiệm Cha Piô nhìn ngược về khổ nghiệm Đức Giêsu 260
19. Ý nghĩa Năm dấu thánh Padre Pio 274
20. Một linh đạo truyền giáo: Ph. Xavie 295