Entrez dans l'Espérance
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003641
Nhà xuất bản: Plon-Mame
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003785
Nhà xuất bản: Plon-Mame
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích