Christianities in Asia
Tác giả: Peter C. Phan
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003858
Nhà xuất bản: Blackwell
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích