Le catholicsme et la crise mondiale
Tác giả: R.P. Coulet
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011352
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 18
Số trang: 105
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích