Dân Chúa ngày nay
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007063
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Sự sống con người 7
2. Hiện tượng phò Satan với giới trẻ… 14
3. Đồng tính luyến ái một hiện tượng… 34
4. Hấp lực đồng phái tính 43
5. Văn kiện Vaticanô về hôn nhân đồng tính 53
6. Thế nào là phụng vụ 60
7. Tông thư về hiến chế phụng vụ thánh 65
8. Công đồng Vaticanô II đã gây lôn xộn…? 79
9. Tông thư "Về lòng thương xót"… 92
10. Đối thoại trong đời sống Giáo hội 100
11. Nền linh đạo Công giáo Việt Nam 114
12. Xác tín về sứ mạng truyền giáo 127
13. 10 điểm cần thiết trong đời sống cầu nguyện 153
14. Vai trò ngôn sứ trong thời đại mới 168
15. Rác và thùng rác 189