Le Catholicsme religion de demain?
Tác giả: Henri Fesquet
Ký hiệu tác giả: FE-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011341
Nhà xuất bản: Bernard Grasset Éditeur
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 18
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích