Dân Chúa ngày nay
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007061
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thông tin Giáo hội Công giáo Tháng 08/2004 7
2. Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội 24
3. Cái nhìn về Giáo hội theo Hiến chế Gaudium & Spes 54
4. Thiên Chúa cũng đau khổ 83
5. Thế nào là kình chống Giáo hội 130
6. Giáo dân và vai trò lãnh đạo trong Giáo hội 138
7. Thẩm quyền Linh mục 146
8. Sách báo khiêu dâm là vật làm suy đồi 154
9. Khoa giáo hội học của Công đồng chung Vaticanô II 165
10. Giáo hội và chính trị 176
11. Đời sống nội tâm, một ưu tiên hàng đầu 133