Entretiens sur l'essence du christianisme
Tác giả: P. R. Bernard , OP
Ký hiệu tác giả: BE-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011279
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 18
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012136
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 18
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích