Những thói quen và truyền thống công giáo
Nguyên tác: Catholic Custom and Tradition
Tác giả: Greg Dues
Ký hiệu tác giả: DU-G
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000483
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007841
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014261
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 13
1. Bản chất các truyền thông tôn giáo 21
2. Năm phụng vụ 27
3. Chúa nhật 46
4. Các ngày trong tuần 64
5. Các mùa 77
6. Mùa vọng 85
7. Lễ Giáng sinh 97
8. Mùa Giáng sinh 121
9. Mùa chay 134
10. Tuần thánh 148
11. Canh thức vượt qua 166
12. Lễ phục sinh 174
13. Mùa thường niên 186
14. Các thánh cùng thông công 195
15. Mẹ Maria 215
16. Luyện ngục 230
17. Các thánh quen thuộc và các truyền thuyết 243
18. Các á bí tích 25
19. Halloween 289
20. Lễ tạ ơn 293