Loisirs permis, loisirs défendus
Tác giả: R. P. Lemaitre
Ký hiệu tác giả: LE-R
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004276
Nhà xuất bản: Maison Aubanel Père, Avignon
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 18
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích