Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes
Tác giả: Étienne Cornelis
Ký hiệu tác giả: CO-E
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011388
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích