Cỏ dại ven đường
Phụ đề: Loan báo Tin mừng cho người hôm nay
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009418
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thế nào là tái Phúc âm hoá? 10
2. Tại sao phải tái Phúc âm hoá? 42
3. Ai về xứ Lạng cùng tôi 65
4. Hạt giống đã bắt đầu mọc lên 72
5. Tản mạn về mầu nhiệm 80
6. Con người có nam có nữ 93
7. Chúa đã làm người, để người làm Chúa như Chúa đã làm người 122
8. Theo đạo là đồng hành với Chúa Kitô 144
9. Vững như kiềng ba chân 172
10. Tương quan giữa Kinh Thánh, thần học và phụng vụ đời sống 191
11. Triết lý và tôn giáo 220