Quelle morale pour L'église?
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003646
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích