Giải đáp thắc mắc
Phụ đề: Những điều cần biết
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015826
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 285
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Tên gọi của Thiên Chúa 9
2. Thiên Chúa giàu lòng thương xót 15
3. Gương mặt của Thiên Chúa Cha 22
4. Thiên Chúa là cha của vị vua cứu thế 31
5. Con người lịch sử của Chúa Giêsu 41
6. Giai đoạn thiếu thời và ẩn dật của Chúa Giêsu 47
7. Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu 53
8. Cái chết của Chúa Giêsu 59
9. Giáo huấn của Chúa Giêsu về nước Chúa 64
10. Giáo huấn luân lý của Chúa Giêsu 71
11. Giá trị lịch sử của các sách Tin mừng 77
12. Nội dung của các sách Tin mừng 83
13. Tính xác thực của các chứng từ về con người lịch sử của Chúa Giêsu 88
14. Hoạt động của thần khí 93
15. Tác động của thần khí trên các tiên tri 100
16. Tương quan giữa thần khí và đấng cứu thế 106
17. Thần khí được ban cho dân Israel và cho nhân loại 113
18. Chúa  trong cuộc đời Chúa Giêsu 121
19. Giáo huấn về Chúa Thánh Thần 131
20. Thiên thần trong cuộc đời Chúa Giêsu 144
21. Thần khí tương quan với Chúa cha và Chúa Con 153
22. Cuộc sống mới trong Thánh Thần 159
23. Yêu thương: Hoa trái của Thiên Thần 267
24. Con số ngày trong tuần 175
25. Phụng vụ mùa phục sinh 180
26. Kinh tiền tụng mùa phục sinh 188
27. Bài thánh thi Exute 195
28. Lời nguyện giáo dân 201
29. Hãy xin thì sẽ được 208
30. Giáo lý về ân xá 213
31. Việc tôn kính các vị tử đạo 218
32. Đặc tính thánh thiện của giáo hội 223
33. Tương quan giữa giáo hội với thế giới 228
34. Giáo hội Tin lành 235
35. Hội thánh Cơ đốc phục lâm 240
36. Vai trò của tôn giáo 248
37. Hội tam điểm   251
38. Bảy mối tội đầu 257
39. Việc xưng tội cá nhân 267
40. Mạc khải tư 274
41. Thiên Chúa chiến thắng ma quỷ 280