Building Self-Esteem: The Christian Dimension
Tác giả: Anselm Grün
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008672
Nhà xuất bản: A Crossroad Book
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích