Bible et théologie
Phụ đề: Le Mystère Chrétien
Tác giả: P. Grelot
Ký hiệu tác giả: GE-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004221
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 24
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004223
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 24
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004224
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 24
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích