Existe-t-il une morale chrétienne?
Tác giả: Josef Fuchs
Ký hiệu tác giả: FU-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012345
Nhà xuất bản: Éditions J. Duculot
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 23
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích