25 câu hỏi về ơn gọi và thừa tác vụ
Nguyên tác: 25 Questions About Vocations and Ministries
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009363
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009379
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ƠN GỌI NÊN THÁNH CỦA CHÚNG TA  
1. Ơn gọi là gì? 9
2. Kinh thánh nói gì với chúng ta về ơn gọi? 11
3. Ai có ơn gọi? 13
4. Làm sao tôi nhận ra ơn gọi của tôi là gì? 15
5. Có phải Thiên Chúa gọi những người trẻ như tôi? 17
NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG  
6. Hôn nhân có phải là một ơn gọi không? 19
7. Làm thế nào đời sống độc thân là một ơn gọi? 21
8. Làm sao người ta biết họ được mời gọi sống đời thánh hiến? 23
SỐNG ĐỜI TU TRÌ  
9. Một người trở thành một linh mục như thế nào? 25
10. Một người trở thành một nữ tu hay nữ đan sĩ như thế nào? 27
11. Nam tu và tu sĩ ẩn tu à ai? 29
12. Phó tế là ai và làm gì? 31
13. Giám Mục là gì? Tổng Giám Mục là gì? 33
14. Hồng Y là gì? Giáo Hoàng là gì? 34
CÁC THỪA TÁC VỤ TRONG GIÁO XỨ  
15. Người phục vụ bàn thờ làm gì? 35
16. Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa là gì? 37
17. Thừa tác viên đón tiếp là gì? 41
18. Thừa tác viên âm nhạc phục vụ giáo xứ như thế nào? 43
19. Giáo lý viên là gì? 45
20. Hiệp sĩ Colombo và Liên Hiệp Phụ Nữ Công giáo làm gì? 47
21. Vai trò của Hội Đồng Giáo xứ là gì? 49
NHỮNG ƠN GỌI TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TA  
22. Ơn gọi là một phần của gia đình như thế nào? 51
23. Tình bạn là một ơn gọi như thế nào? 53
24. Sinh viên có thể hướng dẫn đời sống Kitô hữu như thế nào? 55
25. Ý thức ơn gọi của chúng ta được khuyến khích như thế nào? 57