Manuale di archeologia cristiana
Tác giả: Orazio Marucchi
Ký hiệu tác giả: MA-O
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011770
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1923
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích