Catholic Q & A: Answers to the Most Common Questions about Catholicism
Tác giả: John J. Dietzen
Ký hiệu tác giả: DI-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010245
Nhà xuất bản: A Crossroad Book
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích