Early Christian Thought and the Classical Tradition
Tác giả: Henry Chadwick
Ký hiệu tác giả: CH-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009079
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích