Đời sống tâm linh
Phụ đề: Toma, Gioan Thánh Giá, Têrêxa Avila, Vaticano II, Các thần bí gia hiện đại
Nguyên tác: Spiritual Theology
Tác giả: Jordan Aumann, OP
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002560
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006223
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006227
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006228
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Bản chất và mục đích Thần Học Tâm Linh 1
Chương II. Mục đích mọi nỗ lực của chúng ta trong đời sống Tâm linh 37
Chương III. Đời sống tâm linh của ta trong Đức Ki tô và Mẹ Maria 57
Chương IV. Cơ cấu đời sống tâm linh 86
Chương VI. Kinh nghiệm thần bí 167
Chương VII. Sám hối, từ bỏ tội lỗi 189
Chương VIII. Thanh tẩy thăng tiến 242