Initiation chrétienne
Phụ đề: A mes amis Francois et Francine Bernaille
Tác giả: Louis Bouyer
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004342
Nhà xuất bản: Libraire Plon
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 16
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích