Cours complet d'instruction religieuse
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004287
Nhà xuất bản: Éditions de l'École, Paris
Năm xuất bản: 1940
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích