Entrez dans l'Espérance
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003641
Nhà Xuất bản: Plon-Mame
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003785
Nhà Xuất bản: Plon-Mame
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích