Le messagejhretien et la pensee grecque
Tác giả: R. P. Danislou, SJ.
Ký hiệu Tác giả: DA-R
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013714
Nhà Xuất bản: Paris
Khổ sách: 22
Số trang: 161
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích