Tính đa dạng của ơn gọi
Nguyên tác: Diversity of vocations
Tác giả: Marie Dennis
Ký hiệu tác giả: DE-M
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008305
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008306
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu linh đạo Công giáo dành cho cho người trưởng thành 7
Lời giới thiệu của tác giả: Tính đa dạng của những con đường trung thành 9
Chương 1: Bắt được nhịp tiếng gọi của Thiên Chúa 27
Chương 2: Ơn gọi làm môn đệ  59
Chương 3: Được mời gọi để hạnh phúc  103
Chương 4: Được mời gọi để sống tròn đầy  149
Lời bạt 165