Thế lực của Đức ái
Phụ đề: Dựa theo các thông điệp về đức bác ái của các Đức Thánh Cha ở TK XX
Nguyên tác: Sous Le Signe de la Charité
Tác giả: F. M. Braun, OP
Ký hiệu tác giả: BR-F
DDC: 248.34 - Hướng dẫn đời sống hôn nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002407
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Giới răn đầu tiên 9
Đức ái trong gia đình 25
Đức ái trong tương quan xã hội 43
Đức ái hướng về tổ quốc 69
Đức ái và tình yêu huynh đệ trên thế giới 91
Đức ái và sứ vụ tông đồ 107
Nguồn suối của đức ái 129