Có thể nào tha thứ được không?
Tác giả: Ide Pascal
Ký hiệu tác giả: PA-I
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000331
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Dẫn nhập 7
Chương I: Sự từ chối tha thứ, sự tổn thương nơi con ngươì 24
1. Hậu quả trên thể xác 25
2, Những hậu quả tình cảm 31
3. Hậu quả trên trí tuệ và ý chí 33
4, Tính logic của sự că thù hay từ chối tha thứ 39
5. Bạn là peter Pan hay thuyền trưởng Crochet? 56
Chương II: Từ chối tha thứ làm tổn thương hiệp thông giữa ngươì và ngươì 63
1. Từ chối tha thứ là từ chối hiệp thông 63
2. Từ chối tha thứ là phủ nhận lợi ích chung 67
3. Sự trả thù đầy ảo tưởng 74
Chương III: Hình ảnh Thiên Chúa 78
1. Được tha thứ, ngươì Ki-tô Hữu được mời gọi tha thứ 78
2. Sự tha thứ của Thiên Chúa được đo lường với sự tha thứ mà chúng ta trao 87
3. Sự tha thứ tạo hình dáng con ngươì theo hình ảnh Thiên Chúa 91
4. Sự tha thứ, một lệnh truyền 94
5. Sự tha thứ, hạnh phúc con ngươì 95
kết luận 97