Có thể nào tha thứ được không?
Tác giả: Ide Pascal
Ký hiệu tác giả: PA-I
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000332
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: SỰ THA THỨ VÀ SỰ XÚC PHẠM 9
1. Sự xúc phạm là gì? 10
2. Cái không phải là sự xúc phạm 12
CHƯƠNG II: NHỮNG THỨ THA GIẢ HIỆU 16
1. Sự tha thứ phủ nhận 16
2. Sự tha thứ quên lãng 19
3. Sự tha thứ máy móc và sự tha thứ "cút đi cho rảnh" 20
4. Sự tha thứ lãnh đạm 22
5. Sự tha thứ thổ lộ 27
6. Sự tha thứ theo kiểu New - age 29
CHƯƠNG III: SỰ THA THỨ LÀ MỘT HÀNH VI CÔNG BẰNG HAY YÊU THƯƠNG 38
1. Sự tha thứ không phải là một hành vi công bằng  41
2. Sự tha thứ là một hành vi yêu thương 42
3. Sự tha thứ, kẻ thù của công bằng 47
4. Sự tha thứ cộng với lẽ công bằn 52
5. Ước muốn tha thứ được ghi trong lòng mọi con người 54
CHƯƠNG IV: SỰ THỨ LÀ SỰ QUÊN LÃNG HAY KÝ ỨC 58
1. Trí nhớ trước khi tha thứ 60
2. Trí nhớ trong khi tha thứ 61
3. Trí nhớ sau khi tha thứ 62
4. Rất lâu sau đó 67
CHƯƠNG V: SỰ THA THỨ LÀ IM LẶNG HAY TIẾNG NÓI 69
1. Sự tha thứ trên môi miệng biệu lộ sự tha thứ trong lòng 70
2. Sự tha thứ trên môi miệng, biểu lộ sự trao đổi liên lạc  72
3. Có thật sự phải lên tiếng không? 74
Kết luận 77