Tự do nội tâm
Phụ đề: Sức nạnh của Tin, Cậy và Mến
Nguyên tác: La Liberté intérieure
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh, Nữ Biển Đức
DDC: 233.7 - Tự do lựa chọn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001113
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001136
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004873
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014687
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần giới thiệu 9
I. Tự do & chấp nhận 13
1. Tìm kiếm tự do 13
2. Chấp nhận chính mình 35
3. Chấp nhận đau khổ 49
4. Chấp nhận người khác 67
II. Giây phút hiện tại 89
1. Tự do giây phút hiện tại 89
2. “Yêu thương” chỉ có thì hiện tại 91
3. Chúng ta có thể đau khổ chỉ một lúc 93
4. "Ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó" 94
5. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai 96
6. Hãy sống, thay vì đợi để sống 99
7. Sẵn sàng cho kẻ khác 100
8. Thời gian tâm lí và thời gian nội tâm 101
III. Động lực tin cậy mến 103
1. Các nhân đức đối thần 103
2. Ba suối nguồn của Thánh Thần 107
3. Ơn gọi & quà tặng đức tin 108
4. Nước mắt của thánh Phêrô & quà tặng của niềm hy vọng 109
5. Lễ ngũ tuần và quà tặng đức mến 111
6. Lửa soi chiếu, thiêu đốt & biến đổi 112
7. Động lực của các nhân đức đối thần. 113
8. Đức mến cần đức cậy; đức cậy, nền tảng của đức tin 114
9. Vai trò chính của đức cậy 117
10. Động lực của tội lỗi, động lực của ân sủng  119
11. Cậy trông và sự trong sạch của tâm hồn  120
IV. Từ lề luật đến ân sủng: Đức Mẹ là quà tặng nhưng không 123
1. Lề luật & ân sủng. 123
2. Ở đâu có Thánh Thần dẫn dắt, ở đó có tự do 124
3. Cạm bẫy của lề luật 126
4. Học để yêu thương, cho & nhận cách nhưng không 130
V. Khó nghèo thiêng liêng & tự do  133
1. Nhu cầu hiện hữu 133
3. Kiêu căng & sự nghèo khó thiêng liêng 135
4. Thử thách thiêng liêng 139
5. Chỉ cậy dựa vào lòng xót thương 144
5. Người tự do thật sự là người không còn gì để mất 145
6. Phúc thay những người nghèo khó 146