Con đường - The way
Nguyên tác: Camino
Tác giả: Josemaria Escriva
Ký hiệu tác giả: ES-J
Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013272
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013279
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 12
Tác giả 26
Các ân bản Con đường 36
Lời giới thiệu ấn bản năm 1939 38
Ghi chú của tác giả cho ấn bản lần thứ 3 bằng tiếng Tây Ban Nha 40
Ghi chú của tác giả cho ấn bản lần thứ 7 bằng tiếng Tây Ban Nha 42
Lời tựa cho ấn bản Việt-Anh  44
Lời tác giả 46
Tính cách 48
Hướng dẫn 68
Cầu nguyện  76
Đức khiết tịnh  88
Trái tim  98
Hãm mình 106
Sám hối  116
Xét mình  124
Quyết tâm 128
Bối rối  132
Chúa hiện diện 136
Đời sống siêu nhiên 142
Nói thêm về đời sống nội tâm  150
Nguội lạnh 160
Học tập 164
Đào luyện 174
Kế hoạch nên thánh 184
Tình yêu Thiên Chúa 194
Bác ái  200
Phương tiện  210
Đức trinh nữ 220
Hội thánh  228
Thánh lễ  232
Các thánh thông công  238
Việc đạo đức  242
Đức tin  250
Khiêm nhường  256
Vâng phục  264
Khó nghèo  270
Cẩn trọng  274
Vui tươi  280
Các nhân đức khác 284
Thử thách 290
Chiến đấu nội tâm  300
Những điều sau cùng  310
Ý chúa  316
Vinh quang Thiên Chúa 322
Nhiệt thành truyền giáo 326
Những việc nhỏ bé  334
Chiến thuật 340
Thơ ấu thiêng liêng 350
Đời thơ ấu  358
Mời gọi 372
Người tông đồ  382
Việc tông đồ 392
Bến đỗ  402
Danh mục trích dẫn Kinh thánh 408
Danh mục chủ đề 422