Con người hôm nay và đời sống thiêng liêng
Nguyên tác: L'homme moderne et la vie spirituelle
Tác giả: Max Thurian
Ký hiệu tác giả: TH-M
Dịch giả: An Nguyễn, An Sơn
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014293
Nhà xuất bản: Les Presses de Taizé
Khổ sách: 21
Số trang: 117
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Cùng với tập sách nhỏ bé này 5
Hành động và chiêm niệm 7
Con người toàn diện  10
Cuộc chiến đấu 21
Thao trường 27
Thao dượt 32
Đơn sơ và hân hoan 38
Cuộc đời cầu nguyện đơn sơ 43
Chiêm ngắm Đức Kitô  46
Hiệp thông với các thánh 52
Công trình của Thiên Chúa 57
Đau khổ như lời cầu nguyện 72
Cái giằm trong thể xác 74
Điều còn thiếu trong đau khổ của Đức Kitô 90
Đời sống phụng vụ 101
Hy lễ phụng vụ 103
Cộng đoàn phụng vụ 109
Huyền nhiệm phụng vụ 113