La Doctrine Spirituelle de Sœur Élisabeth de la Trinité
Tác giả: M. M. Philipon, OP
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012309
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 19
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích