Previdenza ed assistenza Per I Lavoratori
Tác giả: Felicien Challaye
Ký hiệu tác giả: CH-F
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012138
Nhà xuất bản: Rome
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 16
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích