Chanter Dieu ajuourd'hui avec les rythmes de notre temps
Tác giả: Emile Granger
Ký hiệu tác giả: GR-E
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016454
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích