Le changement et la tradition
Tác giả: Arnold J. Toynbee
Ký hiệu tác giả: TO-A
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016442
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 22
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích