Từ trên núi xuống
Phụ đề: Áp dụng tuần tĩnh tâm vào cuộc sống thường ngày
Nguyên tác: Coming down the mountain
Tác giả: Thomas Hart
Ký hiệu Tác giả: HA-T
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000768
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001158
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dan Nhập 8
Tuần Lễ 1 12
- Tuần Tĩnh Tâm Đã Qua 16
- Kéo Dài Tuần Tĩnh Tâm 20
- Cuộc Biến Hình Của Kitô Hữu 25
- Hạng Người Khó Tính Khó Nết 25
- Có Ai Can Tôi Đâu? 29
- Tình thân ái 33
- Nhận Biết Thánh Ý Chúa 37
Tuần Lễ 2 41
Tuần Lễ 3 71
Tuần Lễ 4 103
Tuần Lễ 5 134
Tuần Lễ 6 166