Réo gọi vị Thiên Chúa thầm lặng
Phụ đề: Suy gẫm và cầu nguyện
Nguyên tác: Appels au Dieu du silence
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Dịch giả: P. Vũ Văn Thiện
DDC: 242.6 - Cầu nguyện đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014398
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 19
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời người dịch 9
Bài 1: Thiên Chúa đời con 9
Bài 2: Thiên Chúa của Chúa Con: Đức Giêsu Kitô 25
Bài 3: Thiên Chúa của lời con nguyện cầu 39
Bài 4: Thiên Chúa của tri thức 53
Bài 5: Thiên Chúa của lề luật 67
Bài 6: Thiên Chúa của cuộc sống hằng ngày 85
Bài 7: Thiên Chúa của người sống 101
Bài 8: Thiên Chúa của anh em con 115
Bài 9: Thiên Chúa đã sai con 129
Bài 10: Thiên Chúa đang đến 145
Mục lục 161