Cầu nguyện, hơi thở của người tín hữu
Tác giả: Bạch Hồng
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000940
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003052
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004844
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007640
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời ngỏ 3
2. Cầu nguyện là gì? 5
3. Cầu nguyện một cuộc gặp gỡ 8
4. Tính hiện thực của sự cầu nguyện trong đời sống thường nhật 16
5. Cầu nguyện và lời hứa của Thiên Chúa 23
6. Những số điện thoại khẩn cấp 24
7. Khao khát bánh thiêng 26
8. Đến gần Thiên Chúa qua cầu nguyện 27
9. Lao động và cầu nguyện 30
10. Lạy Chúa! Xin mở miệng con 33
11.Nhật ký cầu nguyện hơi thở của người tín hữu I 34
12. Bệnh viện của Chúa 67
13. Nhật ký cầu nguyện hơi thở của người tín hữu II 70
14. Một phương pháp cầu nguyện 128
15. Con có thể buông xuôi mọi việc 129
16. Lời nguyện trước khi ngủ 132