Vậy...hãy cầu nguyện đi!
Nguyên tác: Mais...priez donc!
Tác giả: R. P. Louis Colin, CSsR
Ký hiệu tác giả: CO-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007538
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa 7
Chương II: Ca tụng và tạ ơn 21
Chương III: Lời cầu xin ơn trợ giúp 37
Chương IV: Sức mạnh kỳ diệu 51
Chương V: Đối diện với Thiên Chúa 79
Chương VI: Lạy Chúa, con chẳng đáng 95
Chương VII: Lạy Chúa, con đã đặt niềm hy vọng vào Chúa 109
Chương VIII: Phải cầu nguyện luôn 125
Chương IX: Tinh thần cầu nguyện 141
Chương X: Nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu 159
Chương XI: Gõ tất cả các cửa 179
Chương XII: Cầu nguyện với Đức Mẹ 197
Chương XIII: Xin điều gì 217
Chương XIV: Phục vụ mọi người 233
Chương XV: Chúng ta đã không cầu nguyện nên 251
Chương XVI: Sự cầu nguyện trong đời sống của người Kitô hữu 267
Chương XVII: Việc cầu nguyện trong đời sống tu sĩ 287
Chương XVIII: Linh mục, con người của sự cầu nguyện 309
Chương XIX: Lời kinh phụng vụ 327
Chương XX: Thánh lễ, lời cầu nguyện 357
Chương XXI: Kinh thần vụ 377